Loading...
Varig tilrettelagt arbeid 2017-02-24T13:49:16+00:00

VI KAN HJELPE MED VARIG TILRETTELAGT ARBEID

Varig tilrettelagt arbeid, VTA, er arbeidsplasser som tilbys personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset. Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Andre viktige oppgaver vil være sosial trening og motivering.

En VTA-plass er ikke tidsbegrenset, men det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Deltakeren er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet. Som ytelse beholder arbeidstakere sin uførepensjon og får timebasert bonuslønn.
Er dette noe for deg?

Dersom du har en varig uførepensjon og ønsker deg en jobb, kan ProFlex være arbeidsplassen for deg. All innsøkning skjer via NAV, men du er velkommen til å besøke ProFlex før du søker om plass her.

Les alt du trenger å vite om VTA på NAVs nettsted.

Vil du vite mer om hva vi kan tilby, eller har lyst til å komme og se hva vi driver med?

Les mer på denne siden eller kontakt oss her:

Våre VTA-avdelinger:

 • Avdeling Nedenes
  Vestervei 762
  4823 Nedenes

 • Avdeling Åmli
  Gamle Gjøvdalsvei 20
  4865 Åmli

 • Sørsvann Kro
  Stoaveien 29
  4848 Arendal