Loading...
Veien videre2018-09-11T14:56:10+00:00

ØNSKER DU ET SPRINGBRETT UT I JOBB?

Les mer og ta gjerne kontakt om en av våre tjester kan hjelpe deg.

AvklaringAvklaring
Avklaring er et individuelt tiltak som tilbyr kartlegging av arbeidsevne og jobbmuligheter.

Les mer om avklaring

OppfølgingOppfølging
Vi tilbyr deg skreddersydd individuell veiledning – slik at du raskere kommer tilbake i jobb.

Les mer om oppfølging

Arbeidsforberedende treningArbeidsforberedende trening
AFT er et skreddersydd opplegg for deg som trenger litt ekstra hjelp eller tid med å finne en jobb eller utdanning.

Les mer om arbeidsforberedende trening

Varig tilrettelagt arbeidVarig tilrettelagt arbeid
VTA betyr varig tilrettelagt arbeid, og er et tilbud til deg som har, eller i nær fremtid vil få innvilget en 100% uføretrygd.

Les mer om varig tilrettelagt arbeid

RessurssenterRessurssenter for unge
Ressurssenteret er et tilbud til deg mellom 18 og 25 år som trenger veiledning og bistand på veien mot en fremtidig jobb eller utdanning.

Les mer om ressurssenteret