OPPFØLGING

ProFlex har vært hovedleverandør for Oppfølging i Aust -Agder de siste 4 årene frem til 01.07.2019.

Dessverre er det ingen nye som starter opp hos oss i tiltaket oppfølging nå og vi avvikler tjenesten frem til 31.12.2019.

Ansvarlig for tiltaket er:

Avdelingsleder Jan-Eric Gran
Tlf: 924 29 255
Epost: on.sa1596837052-xelf1596837052orp@n1596837052arg.c1596837052irena1596837052j1596837052

VI LEVERER TJENESTER I HELE AUST-AGDER GJENNOM ET BREDT SAMARBEID AV BEDRIFTER.

Kontakt oss for mer informasjon