ProFlex AS har 45 ansatte som alle har som oppgave å hjelpe folk.

Hovedkontoret ligger på Nedenes omtrent 10 kilometer fra Arendal sentrum. Vi har avdelingskontor i Åmli og en avdeling som heter Sørsvann Kro med beliggenhet på Stoa i Arendal.

Hovedgruppen av våre ansatte er arbeidsledere eller jobbveiledere. Arbeidslederne har som sitt viktigste mål å legge til rette for at ansatte opplever trivsel, mestring og utvikling gjennom arbeid og sosialt felleskap. Jobbveiledernes primære målsetting er å hjelpe arbeidssøkere ut i ny jobb gjennom veiledning og tett oppfølging av den enkelte.

Vår visjon er : – Vi finner de beste løsningene

Dette betyr blant annet at vi alltid skal bruke vår tid riktig i forhold til å skape noe som er verdifullt for de som mottar våre tjenester og for samfunnet.

Våre grunnholdninger og verdisyn fremkommer i bedriftens verdigrunnlag. Dette verdigrunnlaget skal sikre handling og adferd som understøtter vårt arbeid med å levere tjenester med gode resultater og med et kvalitativt godt innhold.

Avdeling Nedenes
Besøksadresse:
Vesterveien 762
4823 Nedenes

Postadresse:
Postboks 44
4854 Nedenes

Telefon: 37 05 91 00
Epost: on.sa1596832550-xelf1596832550orp@t1596832550sop1596832550

Avdeling Åmli
Gamle Gjøvdalsvei 6
4865 Åmli
Mobil: 924 14 403
Epost: on.sa1596832550-xelf1596832550orp@n1596832550esnah1596832550.oggi1596832550v1596832550

Sørsvann Kro
Stoaveien 29, 4848 Arendal
Tlf: 37 02 26 31
Mobil: 915 69 220
Epost: on.or1596832550knnav1596832550sros@1596832550gnill1596832550itseb1596832550

FLERE ADRESSER/KART

Verdidokument

Våre verdier er svært viktige for oss i alt vi gjør hver eneste dag.

Verdidokument

Våre verdier er: likeverd, respekt, tilstedeværelse, livskvalitet og arbeidsglede.

Hver av disse verdiene har mange viktige underpunkter som du kan lese mer om ved å klikke på knappen nedenfor.

Verdier og kvalitetspolitikk