Loading...
Hvem vi er2018-05-09T11:14:17+00:00

ProFlex AS har 45 ansatte som alle har som oppgave å hjelpe folk.

Hovedkontoret ligger på Nedenes omtrent 10 kilometer fra Arendal sentrum. Vi har avdelingskontor i Åmli og en avdeling som heter Sørsvann Kro med beliggenhet på Stoa i Arendal.

Hovedgruppen av våre ansatte er arbeidsledere eller jobbveiledere. Arbeidslederne har som sitt viktigste mål å legge til rette for at ansatte opplever trivsel, mestring og utvikling gjennom arbeid og sosialt felleskap. Jobbveiledernes primære målsetting er å hjelpe arbeidssøkere ut i ny jobb gjennom veiledning og tett oppfølging av den enkelte.

Vår visjon er : – Vi finner de beste løsningene

Dette betyr blant annet at vi alltid skal bruke vår tid riktig i forhold til å skape noe som er verdifullt for de som mottar våre tjenester og for samfunnet.

Våre grunnholdninger og verdisyn fremkommer i bedriftens verdigrunnlag. Dette verdigrunnlaget skal sikre handling og adferd som understøtter vårt arbeid med å levere tjenester med gode resultater og med et kvalitativt godt innhold.

Avdeling Nedenes
Besøksadresse:
Vesterveien 762
4823 Nedenes

Postadresse:
Postboks 44
4854 Nedenes

Telefon: 37 05 91 00
Epost: on.sa1539855554-xelf1539855554orp@t1539855554sop1539855554

Avdeling Åmli
Gamle Gjøvdalsvei 6
4865 Åmli
Mobil: 924 14 403
Epost: on.sa1539855554-xelf1539855554orp@n1539855554esnah1539855554.oggi1539855554v1539855554

Sørsvann Kro
Stoaveien 29, 4848 Arendal
Tlf: 37 02 26 31
Mobil: 915 69 220
Epost: on.or1539855554knnav1539855554sros@1539855554gnill1539855554itseb1539855554

FLERE ADRESSER/KART

Årsberetninger

Årsberetning er en beskrivende rapport om selskapsets tilstand og hva vi driver med.

Verdidokument

Våre verdier er svært viktige for oss i alt vi gjør hver eneste dag.

Verdidokument

Våre verdier er: likeverd, respekt, tilstedeværelse, livskvalitet og arbeidsglede.

Hver av disse verdiene har mange viktige underpunkter som du kan lese mer om ved å klikke på knappen nedenfor.

Verdier og kvalitetspolitikk

Kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk skal sikre at vi forvalter felleskapets midler på best mulig måte.

Kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk skal sikre at vi forvalter felleskapets midler til beste for brukerne og at vi innfrir krav fra våre finansielle interesseparter. Vår kvalitetspolitikk er viktig for oss, les mer om ved å klikke på knappen nedenfor.

Verdier og kvalitetspolitikk