Loading...
Avklaring 2018-05-09T12:56:10+00:00

AVKLARING

Avklaring er et individuelt tiltak som skal bidra til systematisk kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne og eventuell bistand for å beholde eller komme i arbeid.

Avklaring er et tiltak for alle personer, med og uten arbeidsforhold, som har behov for avklaringsbistand.

Hvis du allerede er i et arbeidsforhold, kan avklaringen skje der du jobber. Hvis du ikke er i et arbeidsforhold, vil avklaringen skje hos tiltaksarrangør eller på en ordinær arbeidsplass.

Ansvarlig for tiltaket er:

Petter Halvorsen,
Tlf: 977 12 591.
Epost: on.sa1530704626-xelf1530704626orp@n1530704626esrov1530704626lah.r1530704626ettep1530704626

Avklaring er et individuelt tiltak som tilbyr kartlegging av arbeidsevne og jobbmuligheter. Våre veiledere innehar veiledningskompetanse og karriererelevant kunnskap.
Gjennom individuelle samtaler og veiledning vil vi bidra til at du får økt forståelse av egne forutsetninger for arbeid som lar seg realisere. Dette gir
grunnlag for å utforme din handlingsplan for veien videre, enten i den jobben du har eller til nytt arbeid.
Tilbudet Avklaring gis for inntil 4 uker, med mulighet for ytterligere 4 + 4 uker, etter nærmere vurdering av behov.
Avklaring er et tiltak for alle personer, med og uten arbeidsforhold, som har behov for avklaringsbistand. Hvis du allerede er i et
arbeidsforhold, kan avklaringen skje der du jobber. Hvis du ikke er i et arbeidsforhold, vil avklaringen skje hos tiltaksarrangør
eller på en ordinær arbeidsplass.
Avklaring består i hovedsak av individuelle veiledningssamtaler kombinert med jobb/arbeidsutprøvning. Når vi som utfører tiltaket vurderer at gruppeveiledning og gruppeaktiviteter er hensiktsmessig, tilbyr vi også dette.

DETTE HJELPER VI DEG MED

  • Kartlegging av hva som fører deg tilbake til jobb
  • Jobbsøk
  • Arrangere møter med arbeidsgivere
  • Anbefalinger av tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Bistand til å komme i kontakt med andre aktører
  • Veiledning
  • Karriereveiledning
  • Informasjon om NAVs virkemidler
  • Nettverkskartlegging
  • Etablere arbeidspraksis
Avklaring er et tiltak for alle personer, med og uten arbeidsforhold, som har behov for avklaringsbistand. Hvis du allerede er i et
arbeidsforhold, kan avklaringen skje der du jobber. Hvis du ikke er i et arbeidsforhold, vil avklaringen skje hos tiltaksarrangør
eller på en ordinær arbeidsplass.
Avklaring består i hovedsak av individuelle veiledningssamtaler kombinert med jobb/arbeidsutprøvning. Når vi som utfører tiltaket vurderer at gruppeveiledning og gruppeaktiviteter er hensiktsmessig, tilbyr vi også dette.
Du vil få en hovedveileder som følger deg mens du er i tiltaket.
I oppstartsamtalen vil dere sammen lage en individuelt tilpasset framdriftsplan. Veilederen vil hjelpe deg til å oppnå innsikt i egne
ressurser og muligheter, som er i samsvar med arbeidslivets krav og forventninger.

Tilbudet er en offentlig tjeneste som dekkes av NAV.

På ditt lokale NAV-kontor vil din kontaktperson hjelpe med å søke deg inn. Du vil deretter bli kontaktet av oss for å få informasjon om oppstartsdato, tid og sted.

For detaljert informasjon om vårt tilbud kontakt oss på on.sa1530704626-xelf1530704626orp@t1530704626sop1530704626 eller på telefon 370 59 100

Last ned brosjyre om avklaring

VI LEVERER TJENESTER I HELE AUST-AGDER GJENNOM ET BREDT SAMARBEID AV BEDRIFTER.

Les også om oppfølging
Kontakt oss for mer informasjon