AVKLARING

Avklaring er et individuelt tiltak som tilbyr kartlegging av arbeidsevne og jobbmuligheter. Våre veiledere innehar veiledningskompetanse og karriererelevant kunnskap. Gjennom individuelle samtaler og veiledning vil vi bidra til at du får økt forståelse av egne forutsetninger for arbeid som lar seg realisere. Dette gir grunnlag for å utforme din handlingsplan for veien videre, enten i den jobben du har eller til nytt arbeid.

Tilbudet Avklaring gis for inntil 4 uker, med mulighet for ytterligere 4 + 4 uker, etter nærmere vurdering av behov.

Avklaring er et tiltak for alle personer, med og uten arbeidsforhold, som har behov for avklaringsbistand.

Hvis du allerede er i et arbeidsforhold, kan avklaringen skje der du jobber. Hvis du ikke er i et arbeidsforhold, vil avklaringen skje hos tiltaksarrangør eller på en ordinær arbeidsplass.

Ansvarlig for tiltaket er:

Petter Halvorsen
Tlf: 977 12 591
Epost: on.sa1566473301-xelf1566473301orp@n1566473301esrov1566473301lah.r1566473301ettep1566473301

VI LEVERER TJENESTER I HELE AUST-AGDER GJENNOM ET BREDT SAMARBEID AV BEDRIFTER.

Les også om oppfølging
Kontakt oss for mer informasjon