Loading...
Arbeidsgiver 2017-01-26T12:39:59+00:00

ARBEIDSGIVER

Vi hjelper deg som arbeidsgiver med å få sykemeldte arbeidstakere tilbake i jobb.Våre jobbveiledere har bred erfaring og solid kompetanse innen tilrettelegging og inkludering av arbeidstakere.

Tilbudet vårt er et trygt alternativ som også er kostnadsbesparende for din bedrift.

VI BISTÅR MED:

  • Kostnadsbesparende rekruttering
  • Informasjon om NAV sine virkemidler
  • Å være en uavhengig part
  • Å avlaste deg ved oppfølging av den sykemeldte
  • Individuelle strukturerte møter
  • Utvikling av medarbeidere
  • Veiledning og konflikthåndtering
  • Tilrettelegging i arbeidssituasjonen

OM TILBUDET

Disse tilbudene er en offentlig tjeneste som dekkes av NAV. Kontakt ditt lokale NAV-kontor.

For detaljert informasjon om vårt tilbud, kontakt oss på on.sa1530704625-xelf1530704625orp@t1530704625sop1530704625 eller på telefon 370 59 100.

VI LEVERER TJENESTER I HELE AUST-AGDER GJENNOM ET BREDT SAMARBEID AV BEDRIFTER.

Les mer om avklaring
Les mer om oppfølging
Kontakt oss for mer informasjon