ARBEIDSGIVER

Er du arbeidsgiver og har behov for arbeidskraft? Ønsker du å ta et viktig samfunnsansvar og bidra til at flere inkluderes i arbeidsmarkedet? Sammen finner vi riktig medarbeider og gir mennesker en ny mulighet.

Inkluderende arbeidsgiver

Ønsker du å vite mer om hva det vil si å være en inkluderende arbeidsgiver, ta kontakt på on.sa1586167612-xelf1586167612orp@t1586167612sop1586167612 eller på telefon 370 59 100.

VI LEVERER TJENESTER I HELE AUST-AGDER GJENNOM ET BREDT SAMARBEID AV BEDRIFTER.

Les mer om avklaring
Les mer om oppfølging
Kontakt oss for mer informasjon